Strategiimplementerings kompetencer

Virksomhedens situation

  • Man ønsker at øge strategiimplementerings kompetencerne i virksomheden og dermed få mere effektfulde strategiimplementeringer.
  • Man ønsker at gennemføre mere systematisk status og evaluering af virksomhedens styrker og svagheder i relation til strategiimplementering som grundlag for at forbedre de fremtidige strategiimplementeringer.

Elementer i ‘Strategiimplementerings kompetencer – evaluering og udvikling’

  • Indledningsvis afdækkes virksomhedens styrker og svagheder omkring strategiimplementering.
  • Løsningen er ikke altid, at der skal laves kompetencetilførsel, men lige så hyppigt at der skal sættes fokus på kompetenceanvendelse hos lederne af de ledelseskompetencer, de har lært, men ikke anvender i tilstrækkelig grad.
  • Tilrettelæggelse og facilitering af en proces (typisk over en 12 måneders periode), hvor der som en del af den samlede strategiimplementering sættes ekstra fokus på strategiimplementering som et ”Must Win Battle”, herunder deling af best practices om dette i organisationen.

stragetigimplementeringskompentencer_small

4.500+ … har allerede tilmeldt sig

Modtag artikler

Gør som 4.500+ andre og få vores executive brief og om aktuelle trends, cases og erfaringer indenfor strategi-implementering og kundeorientering.