Mobiliseringsledelse

Virksomhedens situation

  • Der er brug for hos samtlige ledere at få øget tempoet , hvormed strategierne implementeres.
  • En kortere strategiimplementeringshastighed vil kunne ses på bundlinjen.
  • Situationen kan være, at man står med en ny strategi, hvor man erkender, at man for at lykkes med den skal have samtlige ledere mobiliseret til at udøve handlekraftig ledelse.
  • Situationen kan være, at man er under stort ind-tjeningspres, og topledelsen har lavet de centrale top down beslutninger om omkostningsreduktioner, prioritering af de store projekter (Must Win Battles), strukturelle forandringer etc. Man erkender, at skal man lykkes med at komme i mål på den øvrige drift, så skal samtlige ledere mobiliseres til at udøve handlekraftig ledelse.
  • Man kan se et ekstra indtjeningspotentiale, hvis samtlige ledere bliver bedre til at få fokus på en effektiv eksekvering af budgetter og handlings-planer.

Elementer i ‘Mobiliseringsledelse’

  • ‘Mobiliseringsledelse’ er ikke et traditionelt ledelses-udviklingsforløb, hvor hovedvægten er lagt på kompeten-cetilførsel. Det er til gengæld et procesforløb, hvor hoved-vægten er lagt på kompetenceanvendelse – hovedsagelig med allerede kendte værktøjer på såvel styringssiden som på den personlige lederskabsside.
  • ‘Mobiliseringsledelse’ tilrettelægges derfor som et forløb, hvor lederne har fokus på at øge deres bevidsthed og fokus på, hvordan de mere effektfuldt kan implemen-tere deres business- og handlingsplaner.
  • Forløbet bygger på, at lederne får læring og inspiration af hinanden, ligesom der også lægges et synligt krydspres på at få tingene til at ske

handlekraftig_ledelse

4.500+ … har allerede tilmeldt sig

Modtag artikler

Gør som 4.500+ andre og få vores executive brief og om aktuelle trends, cases og erfaringer indenfor strategi-implementering og kundeorientering.