Kundeanalyser – Review og revitalisering

Virksomhedens situation

  • Man vil godt udfordre sig selv på, om man kan få mere effekt og forbedringsresultater ud af kundeanalyserne.
  • Kundeanalyseresultaterne har været nogenlunde konstante de senere år, og man vil gerne ”knække” tilfredshedskurven i opadgående retning.

Klaus Lund & Partnere står ikke selv for den praktiske gennemførelse af de konkrete kundeanalyser og er derfor leverandøruafhængig, når vi rådgiver. Vi kan dermed rådgive virksomheder til at få en større effekt af deres kundeanalyser, uanset hvilken analyseleverandør man måtte have.

Elementer i et Review og revitaliseringsforløb

Det vil være meget, meget situationsbestemt – afhængig af den enkelte virksomhed – hvad vi bidrager med for at hjælpe med at få større effekt af kundeanalyserne.
Eksempler kan være:

  • At tilrettelægge en proces, hvor hele ledergruppen får samlet commitment til, hvordan man vil anvende kundeanalysen såvel til strategiske beslutninger som til operationelle forbedringer i dagligdagen.
  • At tilrettelægge og gennemføre en proces, hvor arbejdet med kundeanalysen revitaliseres både hvad angår indhold og måden, der skal arbejdes med kundeanalyseresultaterne på.
  • At tilrettelægge og gennemføre en proces, hvor den viden, der er i kundeanalysen om, hvad der er de vigtigste ”drivere” for kundeloyaliteten, også kommunikeres ud til alle medarbejdere, og den enkelte medarbejder arbejder med, hvordan vedkommende kan bidrage til en endnu højere kundetilfredshed.
  • At tilrettelægge og gennemføre en proces, hvor virksomheden kommer til systematisk at arbejde med at sammenkoble resultaterne af målingerne af ledelseskvaliteten, medarbejdertilfredsheden og kundeloyaliteten som en del af forbedrings-arbejdet.

kundeanalyser_skema_large

4.500+ … har allerede tilmeldt sig

Modtag artikler

Gør som 4.500+ andre og få vores executive brief og om aktuelle trends, cases og erfaringer indenfor strategi-implementering og kundeorientering.