Interne kunder

Virksomhedens situation

 • Enten ønsker man, at samtlige backoffice-/support- funktioner eller også bare udvalgte af disse skal være mere kundeorienterede i forhold til deres interne kunder, fordi forudsætningen for den gode eksterne kundeservice er, at de interne funktioner ligeledes er kundeorienterede i deres mindset og adfærd.
 • Man ønsker at igangsætte en systematisk proces for backoffice-/supportfunktioner, hvor der sættes fokus på at blive endnu mere bevidste om:
  • Hvem er vores kunder?
  • Hvad forventer vores kunder?
  • Hvor kundeorienterede er vores ydelser og adfærd i dag?
  • Hvordan kan vi bidrage til næste led i værdi-kæden, så de kan servicere og betjene vores ultimative kunder bedst muligt?

Elementer i ‘Interne kunder’

Processen tilrettelægges altid individuelt til den enkelte virk-somhed, men som udgangspunkt er det samme fælles sprog og værktøjskasse, der arbejdes med omkring ”Interne kunder”, som når det drejer sig om de ‘Eksterne kunder’.
En proces vil typisk bestå af:

 • Workshops for ledere og medarbejdere i ”Kundeorientering” med etablering af fælles sprog og værktøjskasse.
 • En styret forbedringsproces, hvor der arbejdes med at udvikle og forbedre den interne kundetilfredshed.

interne_kunder

4.500+ … har allerede tilmeldt sig

Modtag artikler

Gør som 4.500+ andre og få vores executive brief og om aktuelle trends, cases og erfaringer indenfor strategi-implementering og kundeorientering.