Fokuserede stop kundeafgangsforløb

Fokuserede stop kundeafgangsforløb

Virksomhedens situation

  • Hele virksomheden eller evt. dele af organisationen har en meget stor kundeafgang.
  • Der er behov for hurtigt at få sat en “prop” i igennem nogle kortsigtede tiltag.
  • Man er klar over, at der bagefter så formentligt er behov for et mere fundamentalt arbejde med at hæve kundetilfredsheden og dermed stoppe kundeafgangen.

Elementer i et STOP kundeafgangsforløb

slide_stop_kundeafgangsforlob

  • Et STOP kundeafgangsforløb tilrettelægges altid til den enkelte virksomheds aktuelle situation.
  • Vi har gode erfaringer med at tilrettelægge nogle stærkt fokuserede forløb over 16-26 uger, som sætter fokus på at få stoppet kundeafgangen igennem nogle yderst konkrete her og nu tiltag.
  • En kort analyse af kundeafgangsårsager primært baseret på eksisterende data, idet større analyser tager tid, og der er behov for hurtigt at sætte en midlertidig “prop” i kunde-afgangen.
  • Involvering af ledere og medarbejdere for derigennem at skabe forståelse for den “burning platform” virksomheden har, og fordi det at stoppe kundeafgangen som regel er et miks af holdninger hos medarbejderne og arbejdet med virksomhedens processer.
  • Et antal afdelingsvise temamøder hvor der sættes fokus på, hvad vi kan gøre i vores afdeling her og nu (hvor de større tværgående tiltag, der skal stoppe kundeafgangen, kommer senere, fordi de som regel er mere tidskrævende at få iværksat).
  • Løbende fremdriftsmålinger på udviklingen i nøgletallene omkring kundeafgang.

Hvis du er interesseret i et uforpligtende møde om, hvordan et fokuseret STOP kundeafgangsforløb kan tilrettelægges for din virksomhed, så kontakt adm. direktør Klaus Lund på kl@klauslund.dk eller direkte telefon 40 35 67 65.

Hvis du er interesseret i et uforpligtende møde om, hvordan et fokuseret STOP kundeafgangsforløb kan tilrettelægges for din virksomhed, så kontakt adm. direktør Klaus Lund her eller på telefon 40 35 67 65.

4.500+ … har allerede tilmeldt sig

Modtag artikler

Gør som 4.500+ andre og få vores executive brief og om aktuelle trends, cases og erfaringer indenfor strategi-implementering og kundeorientering.