Del på LinkedIn

Styret vækst i toplinjen igennem øget kundeorientering

af Klaus Lund, adm. direktør i kategorien Kundeorientering


Agendaen hos de fleste større virksomheder er igen blevet vækst i toplinjen – vel at mærke styret og lønsom vækst. I det efterfølgende sættes der fokus på, hvorfor væksten ikke bare kommer ved at sætte turbo på salgsstyrken, men hvorfor rigtigt mange virksomheder nu sætter ekstra fokus på øget kundeorientering og på at skabe langsigtede, loyale kunderelationer. I artiklen vil der også være en række gode råd og erfaringer om, hvordan man i praksis kan øge kundeorienteringen.

Hvorfor fokus på øget kundeorientering som vejen til vækst i toplinjen?

Hvorfor ikke bare sætte turbo på salgsorganisationen og ekstra gang i markedsføringsmaskinen, når man igen skal til at skabe vækst i toplinjen? Det er der en række gode begrundelser for. Sjældent er der sket så markante ændringer i kundernes og forbrugernes behov, som der er sket de sidste 2-3 år, og det skyldes 2 markante forhold, nemlig dels finanskrisen og dels udviklingen i den digitale kommunikation.

1. Kundernes adfærd og forventninger har ændret sig

Kundernes adfærd har ændret sig markant under finanskrisen. De fleste mener, at det på en række områder vil have varig effekt og i alt fald indflydelse på købsadfærden de nærmeste år. Nogle trends er bl.a.:

 • Øget prispres og mere troløse kunder. Finanskrisens pres har øget kundernes fokus på i særlig grad at se efter pris og på, om de får ”value for money”.
 • Det fornuftsbetonede er i højsædet – det er blevet ”yt” at overforbruge.
 • On demand og individualisering – pga. af den digitale udvikling vænnes vi som kunder til, at vi på mange områder kan få tingene lige præcis, når vi vil, f.eks. pay tv, eller vi kan handle, når vi vil, på internettet. Dermed bliver forventningerne til stort set alle virksomhedstyper et krav om større tilgængelighed og respons ”her & nu”.
 • Mere værdidrevne – det har nu reel betydning for kunderne, at de handler med en virksomhed, der ”opfører sig ordentligt” og er troværdig.


I relation til ovenstående ændringer i kundernes adfærd kan jeg anbefale marketingguruen Philip Kotlers nyeste bog ”Marketing 3.0 – Markedsføring med mennesket i centrum”, hvor han bl.a. skriver om, at vi nu bevæger os fra forbrugerorienteret markedsføring til værdistyret markedsføring.

Philip Kotler siger endvidere, at det at leve værdierne og være en autentisk virksomhed bliver væsentligere end nogensinde tidligere, og at en bæredygtig vision og mission bliver en del af den samlede markedsføringspakke”.
Det er derfor vigtigt, at man som virksomhed har gjort sig klart, hvad konsekvenserne er af kundernes ændrede forventninger til de produkter og ydelser, man tilbyder til markedet – inden man ”blot” løber stærkere på salgssiden.

2. Den nye digitale kommunikations virkelighed og konsekvenserne for virksomhedens omdømme og brand


Tænk over, at for bare 3 år siden var Facebook, Twitter, Linkedin osv. ikke særlig udbredt i Danmark! Tænk over, hvor mange der lige googler, inden de køber noget – og det, man finder, er jo ikke alene informationer om mulige virksomheder, der sælger det, man vil købe, men i lige så høj grad informationer og anmeldelser af, hvad andre kunder synes om ens produkter og ydelser.

Der er ingen tvivl om, at en markedsføringsmæssig megatrend for de kommende år er, at vi bevæger os fra, at man som virksomhed kan styre alle sine markedsføringsbudskaber (den vertikale markedsføring) i annoncer, TV reklamer, brochurer etc. til, at kunderne og forbrugerne bliver den måske væsentligste markedsføringsfaktor (den horisontale markedsføring).

Kunderne fortæller jo hinanden på f.eks. Facebook om deres oplevelser med forskellige virksomheder, eller de spørger deres ”venner” til råds, inden de køber. Flere helt nye undersøgelser siger ikke særligt overraskende, at kunderne tror mere på nogle i deres netværk end på virksomhederne og de såkaldte eksperter.

MEGATREND
Fra virksomhedsstyret (vertikal) markedsføring
til
Kunde /forbruger (horisontal) drevet markedsføring

Konsekvenserne – lavere tolerancegrænse for dårlig kundeservice

Tidligere har man lidt populært sagt:

 • En tilfreds kunde fortæller til det til 3
 • En utilfreds kunde fortæller det til 10.

Konsekvenserne på godt og ondt af forbrugernes langt mere intensive, indbyrdes kommunikation på nettet om deres tilfredshed med forskellige virksomheder vil måske være:

 • En tilfreds kunde fortæller det til 30
 • En utilfreds kunde fortæller det til 100-300.

Konsekvensen af den øgede digitale kommunikation kunderne indbyrdes om deres kundeoplevelser kommer til at betyde en øget polarisering imellem de virksomheder, der klarer sig rigtigt godt, fordi kunderne markedsfører dem, og de, som klarer sig rigtigt skidt, fordi kunderne dømmer dem ude over for hinanden.

Med andre ord konsekvenserne af, at man ikke er kundeorienteret, vil få markant større betydning fremover. Det er derfor, vi vil se rigtigt mange virksomheder øge fokus på at ”sætte kunden i centrum”, fordi tilfredse kunder og kunder, der vil være ambassadører, bliver den måske væsentligste markedsføringskanal.

Konsekvensen af den øgede digitale kommunikation kunderne indbyrdes om deres kundeoplevelser kommer til at betyde en øget polarisering imellem de virksomheder, der klarer sig rigtigt godt, fordi kunderne markedsfører dem, og de, som klarer sig rigtigt skidt, fordi kunderne dømmer dem ude over for hinanden.

Kundeorientering – 8 væsentlige fokusområder

I det efterfølgende er der fremhævet 8 væsentlige fokusområder, som man med fordel kan se nærmere på som en del af en samlet implementeringsplan for øget kundeorientering for derigennem at nå målet om øget lønsom vækst i omsætningen.

 1. Hav det rigtige udgangspunkt for kundeorienteringen
 2. Tættere på kunderne – kundedrevet innovation
 3. Tættere på kunderne – kundetilfredshed – mere fanden i voldskhed ønskes!
 4. Touch Point Management – systematisk arbejde med kundens vej
 5. Virksomhedens ydelsespakke – struktureret arbejde med totaloplevelsen
 6. Kundeorientering af medarbejderne
 7. Øget samarbejde mellem salg/marketing og HR – sikre en brandculture
 8. Eksekvering, eksekvering, eksekvering.
Fokusområde 1: Hav det rigtige udgangspunkt for kundeorienteringen

Hvis man som virksomhed vil øge sin kundefokus, så er det særdeles vigtigt at overveje, hvilket udgangspunkt man starter fra:

 • Har vi som virksomhed mange ting, som trækker kundernes oplevelse af os NED? F.eks. langsomme svartider, fejl, manglende engagement hos medarbejderne, kvalitetsbrist i leverancerne.
 • Vi er som virksomhed over gennemsnittet i markedet, og derfor skal vi koncentrere os om at gøre en god organisation endnu bedre. F.eks. skal vi arbejde med, hvordan vi giver kunderne så gode oplevelser, at de automatisk er ambassadører for os. Skal vores benchmark være et serviceniveau, som Singapore Airlines, når det drejer sig om den personlige service, eller som Amazon.com hvad angår kundekontakten med os via nettet?

Fokusområde 2: Tættere på kunderne – kundedrevet innovation

Når jeg kommer ud i forskellige virksomheder, spørger jeg som regel ind til dels deres kundetilfredshedsanalyser og dels til, hvad der ellers er af viden om kundernes behov og forventninger. Der er jo meget stor forskel på den viden, man får i kundetilfredshedsanalysen, og den viden, man får, når man for alvor studerer kundernes behov. Det sidstnævnte skal ikke være noget, der blot foregår de næste 2-3 år, men skal være en on-going proces, fordi kundernes behov hele tiden ændrer sig.Tættere på kunderne

”Vi har derfor været i marken for at mærke den verden, vores kunder lever i – i langt større skala end tidligere. Vi har fulgt dem i deres hverdag og på ferier. Vi har bedt dem føre dagbog. Vi har videooptaget dem. Vi har interviewet dem.”

– SVP, Coloplast, Kristian Villumsen – Interview i BNYEt par spørgsmål til at udfordre virksomheden på kan bl.a. være:

 • Har vi processer, som sikrer, at vi hele tiden lytter til vores kunder?
 • Gør vi det nemt for vores kunder at give os feedback og ideer?
 • Involverer vi for alvor kunderne i produktudviklingsprocessen (Customer co-creation)?
 • Bruger vi de nye sociale medier til at fornemme, hvad der optager vores kunder?
 • Har vi som ledelse en tæt direkte kontakt med kunderne, eller får vi det meste af vores viden på ”PowerPoints” (kundebesøg, selv betjene kunder etc.)?
Fokusområde 3: Tættere på kunderne – kundetilfredshed – mere fanden i voldskhed ønskes!

Hvilken ledelseskultur har din virksomhed med hensyn til kundetilfredshed? Når der er budgetafvigelser, så reagerer de fleste virksomheder MEGET, MEGET konsekvent, og der sættes kraftigt ind. Ledelseskulturen de fleste steder er, at man ganske enkelt skal i mål med budgettet. Mange virksomheder kan godt udfordres på, om man reagerer lige så konsekvent, når der er afvigelser i kundetilfredshedsmålingerne. Jeg savner nok, at man mange steder reagerer noget mere fanden i voldsk, hvis der er områder, hvor kundetilfredsheden falder!!

Sæt fokus på at skabe meget tilfredse kunder

Hvis man er en virksomhed, som ligger over gennemsnittet med hensyn til kundetilfredshed, så kan man for at bringe virksomheden op til NEXT LEVEL med fordel sætte fokus på forskellen imellem tilfredse og meget tilfredse kunder.

Analyser har dokumenteret, at de kunder, som er MEGET TILFREDSE, er meget mere loyale, køber mere og er bedre ambassadører for virksomheden.

Analyser har dokumenteret, at de kunder, som er MEGET TILFREDSE, er meget
mere loyale, køber mere og er bedre ambassadører for virksomheden.

Mange virksomheder lægger ofte måleresultatet for de kunder, som er tilfredse og meget tilfredse sammen, og så er tilgangen, at så længe kunderne scorer 4 (tilfredse) eller 5 (meget tilfredse), så er det fint. Analyser har dokumenteret, at de kunder, som er MEGET TILFREDSE, er meget mere loyale, køber mere og er bedre ambassadører for virksomheden.

Derfor kan man med fordel skærpe organisationens fokus på, hvad forskellen er i den adfærd, vi har, som fører til tilfredse kunder versus meget tilfredse kunder. Det er også kundernes oplevelser og tilfredshed, man har fokus på, når der arbejdes med Customer Experience Management som værktøj. En trend er, at der nu qua ny teknologi er langt bedre muligheder for ”instant on” kundefeedback lige efter en ”transaktion” med kunderne og dermed mulighed for at reagere prompte ved afvigelser.

Fokusområde 4: Touch Point Management – systematisk arbejde med kundens vej

Et af de bedste værktøjer til på en operationel måde at sætte fokus på at forbedre kundetilfredsheden er Touch Point Management, dvs. systematisk arbejde med alle kundernes kontaktpunkter over for virksomheden.

Nogle af de ting der arbejdes med i Touch Point Management er bl.a.

 • At identificere kundernes forventninger til hvert Touch Point
 • Beskrivelse af produkt/ydelse for hvert Touch Point, herunder både de funktionelle og de emotionelle elementer (og såvel off line som on line Touch Points)
 • Træning af ledere og medarbejdere i dels forståelse af kundernes forventninger og dels den tilhørende kompetenceudvikling
 • Styring af kundernes forventninger
 • Måling af kundernes oplevelser mest mulig ”realtime” og eventuelle korrigerende handlinger.
Fokusområde 5: Virksomhedens ydelsespakke – struktureret arbejde med totaloplevelsen

Et andet særdeles brugbart værktøj, når man vil arbejde med kundeorientering, er at sætte fokus på den samlede ydelsespakke, man som virksomhed tilbyder sine kunder.

Nogle af de ting, man som virksomhed ofte med fordel kan udfordre sig selv på, er:

 • Er vi dygtige nok til at synliggøre vores service over for vores kunder? Rigtigt mange virksomheder gør det faktisk ganske udmærket, men man får måske ikke rigtigt kunderne til at bemærke det. Hotelindustrien er ganske god til dette, f.eks. når man som gæst ser, at toiletrullen lige er foldet en gang som udtryk for, at rengøringen har været der, eller it-virksomheder som synliggør deres oppetider.
 • Styring af kundernes forventninger – ofte skyldes kundeutilfredshed, at forventningerne er for upræcise, f.eks. til hvornår man i forbindelse med enten sagsbehandling, reparationer etc. ved, hvornår man kommer tilbage til kunden.
 • Kvalitet – der er forsat mange virksomheder, som laver alt, alt for mange fejl, og hvor der så skal være om-igen arbejde, og dette er kraftige irritationsmomenter hos kunderne. Så man kan med fordel have fokus på at skabe (eller genskabe) en ”gør det rigtigt første gang kultur” (og i øvrigt også meget mere lønsomt når der er færre fejl).
 • Sans for detaljer – oppe i den høje kundetilfredshedsende handler det om at have en ypperlig sans for detaljer i alle de små ting, selvfølgelig med særlig fokus på den primære ydelse, men også i nogle af de omkringliggende ting så som modtagelsen i virksomhedens reception, ryddelige mødelokaler som signalerer, at man har styr på tingene – banalt? Ja, men det påvirker altså kundernes oplevelse.

Mange af ovenstående ting handler jo ikke om, hvilken strategi man har som virksomhed eller om selve kernen i produktudviklingen, men om evnen til operationel service excellence, og kundernes oplevelse er nu engang summen af alle elementerne i ydelsespakken.

Konkurrenterne kan nemt kopiere konceptet og strategien i jeres ydelsespakke, men forskellen ligger i evnen til at eksekvere og vel at mærke sikre KONSISTENS over tid. Det er bl.a. evnen til KONSISTENS i kvaliteten og service, der gør McDonald’s så succesrig.

Fokusområde 6: Kundeorientering af medarbejderne

Skal kundeorienteringen være noget vedholdende over tid, så handler det i den sidste ende om at få skabt den rigtige kundeorienterede kultur. Det er dog ofte som et pendul, der svinger frem og tilbage, og derfor er det ganske naturligt, at mange virksomheder kan have behov for at revitalisere medarbejdernes kundefokus. For nogle virksomheder handler det dog om i det hele taget at få skabt fundamentet for en kundeorienteret kultur.

En træning og uddannelse af ledere og medarbejdere kan bl.a. indeholde nogle af ovenstående elementer.

Fokusområde 7: Øget samarbejde mellem salg/marketing og HR – sikre en brandculture

De trends, som blev listet i starten af denne artikel om, at fremtidens markedsføring og branding bliver endnu mere værdistyret, og kravene om, at man skal være mere autentisk og i højere grad end tidligere ”leve” sine værdier, får i praksis den betydning, at salg/marketing og HR nødvendigvis må arbejde meget tættere sammen.

Salg/marketing og især marketing står jo for at kommunikere forventningerne til kunderne og brande virksomheden, hvor HR har viden og værktøjerne til at uddanne ledere og medarbejdere, så de rent faktisk er i stand til at indfri forventningerne og leve virksomhedens brand.

I USA taler man for tiden meget om, hvordan man kan få sammensmeltet brand og kultur, så der er en bedre overensstemmelse imellem, hvad man lover markedet, og hvordan man evner at indfri det.

Brandculture
Lige nu er amerikanerne meget optaget af at smelte branding og virksomhedskultur bedre sammen.
Brand + culture = brandculture
Jo større overensstemmelse, der kan opnås, jo større sandsynlighed for tilfredse og loyale kunder og faktisk også stolte og tilfredse medarbejdere.Der er masser af synergi i at skabe øget kundeorientering, hvis salg/marketing og HR kan finde ud af at arbejde endnu tættere sammen.

Fokusområde 8: Eksekvering, eksekvering, eksekvering

En øget kundeorientering, der skal føre til vækst i toplinjen, er en proces, som overordnet indeholder:

 • En række meget specifikke tiltag og værktøjer
 • En holdningsbearbejdning og mobilisering af samtlige ledere og medarbejdere

Det er ikke nogle få personer, der kan løfte kundeorienteringen, det er ikke nogle enkeltstående salgskampagner osv., der giver det helt store løft. Det helt store løft kommer kun igennem, at man evner at få hele organisationen til at løfte i flok, og en samlet lederkreds der kan eksekvere vedholdende over tid. Derfor bør man tænke øget kundeorientering som en proces f.eks. med følgende forløb:

Succeskriteriet i ovenstående procesforløb er det fælles commitment, man etablerer ved at involverer samtlige ledere og medarbejdere. Statusmøderne, som foreslås i trin 4, er en rigtig god måde at lægge et krydspres på alle lederne om at få tingene til at ske samtidig med, at statusmøderne også har det formål, at man får delt best practices og læringer om, hvordan man i virksomheden bedst muligt bliver endnu mere kundeorienteret.

Hvis din virksomhed skal have øget toplinjevækst igennem kundefokus, så kan Klaus Lund & Partnere bidrage med at tilrettelægge, styre og facilitere en sådan proces. Hvis du vil vide mere, så kontakt venligst Klaus Lund på kl@klauslund.dkeller direkte på telefon 40 35 67 65.

Del på LinkedIn

4.500+ … har allerede tilmeldt sig

Modtag artikler

Gør som 4.500+ andre og få vores executive brief og om aktuelle trends, cases og erfaringer indenfor strategi-implementering og kundeorientering.