Del på LinkedIn

Rettidig omsorg

af Klaus Lund, adm. direktør i kategorien Boganmeldelser


Rettidig omsorg skrevet af Jens Moberg
ISBN 978-87-02-07788-9 (Gyldendal Business)

Rettidig omsorg er en fremragende bog og ”must” læsning selv i en travl tid! Bogen er særligt inspirerende, fordi den netop er skrevet af en toperhvervsmand, om hvem der står meget stor respekt for hans resultater som leder i bl.a. Microsoft.

Som Jens Moberg fremhæver flere gange undervejs i bogen, så er ledelse jo ikke ”raketvidenskab”, og måske netop fordi det ikke er det, så er det særligt vigtigt, at det er en person som Jens Moberg, der med sin mange personlige eksempler får os til at tænke ekstra over, hvordan vi praktiserer det, vi inderst inde godt ved er god ledelse. Jens Moberg er ikke bange for at udfordre læseren, bl.a. skriver han tidligt i bogen:

”Der er desværre visse ledere, der mener, at jo højere op i hierarkiet de bevæger sig, jo mindre grund har de til at videreudvikle sig. Jeg mener, at det forholder sig lige omvendt. Jo højere oppe i hierarkiet man befinder sig, jo større ansvar hviler der på ens skuldre, og så meget desto mere grund har man til at arbejde med sig selv og blive vedmed at finpudse sin ledelse”.

Det er præcis ovenstående, bogen er fremragende til, idet den ikke fremkommer med nogle helt nye ledelsesteorier, men har fokus på de væsentligste ting i det personlige lederskab, så man derved få lidt at lade sig inspirere af og reflektere over i forhold til egen lederstil.
Den mobergske tilgang til ledelse er den humanistiske, hvor nogle af nøgleelementerne er tillid, integritet og mod.

Rettidig omsorg handler i meget stor udstrækning om, hvordan der mellem leder og medarbejder kan skabes en sådan tillidsfuld atmosfære, hvor medarbejderen føler, at lederen tror på vedkommende og bakker op om vedkommende etc., så der frigøres mest mulig energi hos medarbejderen til at skabe resultater.

Det modsatte af rettidig omsorg er ”management by fear”, og som Jens Moberg fremhæver, så bruger den sidstnævnte type af organisationer 25-50 % af al deres energi på det, han kalder ”to manage upwards”. Bogens styrke er også her de meget personlige eksempler, Jens Moberg kommer med fra egen dagligdag, som klart illustrerer, at teorien ikke er særlig svær, men det er jo, når ledelsesdilemmaerne opstår i den virkelige dagligdag, at lederen skal stå sin prøve på, om han/hun er konsekvent i forhold til egne ledelsesværdier.

Kernekompetencer: Strategiimplementering · Kundeorientering · Effektivitet
Det fremgår også meget tydeligt af bogen, at en af de væsentligste forudsætninger, for at medarbejderne ”vælger” en som leder, er måden, hvorpå man helt grundlæggende har respekt for dem tillige med en god portion ”ydmyghed”. Jens Moberg fremhæver i særlig grad fire forhold, som er afgørende for, om man over tid bliver ”valgt” af sine medarbejdere som en, de har lyst til at blive ledet af, og det er

  • Tillid
  • Retning
  • Handlekraft
  • Konsekvens.

Et par ting mere skal fremhæves fra bogen. Jens Moberg udfordrer kraftigt det fokus, der er i mange medarbejderudviklingssamtalesystemer, nemlig fokus på at lave en GAP analyse af medarbejdernes styrker og svagheder og så få besluttet, hvilke af de svage sider der skal arbejdes på at forbedre. Det er jo ikke, fordi man ikke må forbedre de svage sider, men typisk for Jens Mobergs tilgang til ledelse er, at der bør være en meget kraftigere fokus på at forstærke og videreudvikle de styrker, som medarbejderne har til fordel
for både medarbejderne selv og virksomheden.

I disse tider, hvor der er mange afskedigelser, giver det også god mening at læse de gode råd, der er i bogen i forbindelse med afskedigelser af medarbejderne, bl.a. om at fortælle medarbejderne sandheden om, hvorfor det lige netop blev dem, som var blandt dem, som blev afskediget. Man gør medarbejderne en bjørnetjeneste ved ikke at fortælledem sandheden, fremhæver Jens Moberg.

Alt i alt en bog som virkelig fortjener at blive læst, og hvor inspirationen i stort omfang kommer fra Jens Mobergs egen åbenhed og eksempler fra hans egen ledelsesmæssige dagligdag.

God læselyst
Klaus Lund

Del på LinkedIn

4.500+ … har allerede tilmeldt sig

Modtag artikler

Gør som 4.500+ andre og få vores executive brief og om aktuelle trends, cases og erfaringer indenfor strategi-implementering og kundeorientering.