Del på LinkedIn

HR trends – Hvor er HR på vej hen? – Interview med CBS professor Henrik Holt Larsen

af Klaus Lund, adm. direktør i kategorien Topchef interviews


I artiklen kan du bl.a. læse om:

 • Hvilke tre HR discipliner blev mest nedprioriteret under finanskrisen?
  1. Kursusaktiviteter
  2. Rekruttering
  3. Personalegoder
 • De tre højest prioriterede HR-indsatsområder de næste ca. 24 måneder
  1. Talent Management
  2. Værdibaseret ledelse
  3. Damage control

Tema: Strategiimplementering

HR-trends – Hvor er HR på vej hen?     Interview med professor Henrik Holt Larsen, CBS

Professor, dr. merc. Henrik Holt Larsen, CBS

Professor, dr. merc. Henrik Holt Larsen, CBS

Strategieksekvering gennemført med stor gennemslagskraft har rigtig mange HR-
kompetencer og -værktøjer med som de vigtigste ingredienser. Da finanskrisen kom rullende ind over virksomhederne, skete der en nedprioritering af mange HR-tiltag, men selvom der er mange ”brændpunkter” rundt omkring i verden, så må vi alt andet lige sige, at finanskrisen er bag os, og vi ser mere normalt fremad igen. Derfor er det også interessant at se lidt på de HR-trends, som vil være gældende i de kommende år til at understøtte de vækst i toplinjen strategier, de fleste virksomheder har fået på agendaen igen. Adm. direktør Klaus Lund, Klaus Lund & Partnere har nedenfor interviewet professor i Human Resource Management ved CBS, Henrik Holt Larsen, om, hvordan han ser på HR-trends. Professor Henrik Holt Larsen er en de absolut førende eksperter i Danmark inden for HRM og er forfatter eller medforfatter til over 40 bøger og 300 artikler om HRM.
Det ser ud til, at vi vel for alvor kan sige, at vi har rystet os fri af finanskrisen, selv-om der fortsat er mange brændpunkter rundt omkring i verden. Inden vi kigger på de fremadrettede trends, så lad os lige se på, hvad der skete med HR under finans-krisen.

Hvilke tre HR discipliner blev mest nedprioriteret under finanskrisen?

Kursusaktiviteter

”Det mest iøjnefaldende område er kursusaktiviteter. Når riget fattes penge, virksomhederne vakler og måske i desperation – for at overleve – kaster sig i armene på konkurrenter, fusio-nerer eller skærer ned, så skurrer det i ørerne, når der bruges mange penge på kurser. Det forstærkes af, at det ofte er umuligt at dokumentere den kortsigtede økonomisk fordel ved især de bløde kurser. De er så blevet skåret ned eller væk, hvilket i nogle situationer er trist, fordi kurserne har været en vigtig ingrediens i værdibaseret ledelse. På andre områder har det været godt, fordi nogle af kursusbranchens platugler og piratfisk (omsider) mødes med berettiget kritik. De har simpelthen haft for let spil, og derfor er det kun en tiltrængt tarm-skylning, når virksomhederne vender dem ryggen.”

Rekruttering

Rekruttering er et andet område, hvor der blev skruet ned på vågeblus. Ofte har der været indført ansættelsesstop, og hvis de ansatte samtidig sidder på deres hænder og ikke tør søge væk, fordi de risikerer at brænde broerne bag sig, bliver rekrutteringsbehovet lille. Virksom-hedernes fokus har derfor været flyttet over til, hvordan man bedst muligt har kunnet matche de eksisterende, nødvendige arbejdsopgaver med det menneskemateriale og dermed den kompetence, man aktuelt har i virksomheden, frem for hvad man kunne hyre ind. Det svarer lidt til radio- og tv-programmerne ”Vis mig dit køleskab”, hvor professionelle kokke skal kom-ponere spændende retter ud fra de råvarer og rester, der tilfældigvis ligger i folks køleskabe.”

Personalegoder

”Et tredje område, der er blevet nedprioriteret, er personalegoder. Højt at flyve, dybt at falde, kan man næsten kalde det, for under dot.com-bølgen i begyndelsen af 00’erne blev især it- virksomheder en bugnende frynse-buffet. Virksomhederne konkurrerede om de gode hoveder ved at tilbyde karriere, stjernekok frokost, fitness rum, fest og farver mv. For det første er der ikke penge til det længere. For det andet kan personalegoder være mere vanedannende end narkotiske stoffer, så man helt glemmer, hvordan livet var før deres indførelse. For det andet kan det næsten skabe revolution, hvis man fjerner personalegoder. Fx gik et advokat-firma nærmest i koma, da man fjernede kakaomælk fra køleskabene med gratis drikkevarer. For det tredje ved vi, at personalegoder ikke nødvendigvis stimulerer de ansattes engage-ment og motivation. Her tæller kun den ægte vare: Spændende, udfordrende arbejdsopga-ver, udviklingsmuligheder, ansvar og følelsen af at gøre en forskel.”
”For det tredje ved vi, at personalegoder ikke nødvendigvis stimulerer de ansat-tes engagement og motivation. Her tæller kun den ægte vare: Spændende, ud-fordrende arbejdsopgaver, udviklingsmuligheder, ansvar og følelsen af at gøre en forskel”.
– Professor Henrik Holt Larsen

Hvilke tre HR discipliner, ser du, vil blive de højest prioriterede HR-indsatsområder de næste ca. 24 måneder?

De tre højest prioriterede HR-indsatsområder de næste ca. 24 måneder

 1. Talent Management
 2. Værdibaseret ledelse
 3. Damage control.
Henrik Holt Larsen: Talent management – perspektiver, dilemmaer og praksis

Henrik Holt Larsen: Talent management – perspektiver, dilemmaer og praksis

Talent Management

”Talent management er en klar vinder. Selv om vi krummer nationale tæer, hvis vi skal indrømme, at nogle er bedre end andre, og at det kan være legi-timt at investere (mest) i de bedste, så er talent management måske det hø-jest prioriterede tema inden for HR. Det skyldes dels, at talent er en strategisk ressource i enhver videnvirksomhed, og at talentbegrebet hjælper ud af det mentale fængsel, vi har været i, når vi har talt om traditionel ledelsesmæssig karriereudvikling. Talent kan gå i mange retninger: Ledere, fagprofessionelle specialister, projektmedarbejdere osv. Det omfatter både høj aktuel præstati-on og potentiale. Det omfatter både fagprofessionel kompetence og engage-ment, og virksomheden bliver meget sårbar, hvis den ikke kan identificere, udvikle og fastholde talent.”JTNDc2NyaXB0JTNFJTBBZG9jdW1lbnQuZ2V0RWxlbWVudEJ5SWQlMjglMjJhdHRhY2htZW50XzI4MTUlMjIlMjkuc3R5bGUud2lkdGglM0QlMjIxMzBweCUyMiUzQiUwQSUzQyUyRnNjcmlwdCUzRQ==
”Selv om vi krummer nationale tæer, hvis vi skal indrømme, at nogle er bedre end andre, og at det kan være legitimt at investere (mest) i de bedste, så er talent management måske det højest prioriterede tema inden for HR.”
– Professor Henrik Holt Larsen

Værdibaseret ledelse

”Et andet vigtigt indsatsområde er at formulere, udmønte og sikre implementering af værdi-baseret ledelse. Moderne ledelse handler om at formulere vision og værdier – og i kølvandet herpå via konkrete strategier og indsatser sikre, at alle vigtige handlinger harmonerer med det overordnede værdisæt. Det betyder ikke at gøre de ansatte til robotter. Tværtimod er opskriften koordineret decentralisering, idet man lokalt finder den optimale problemløsning og har ansvaret for denne, forudsat at den ikke er på kollisionskurs med virksomhedens over-ordnede værdimæssige kronjuveler.”

Damage control

”Det tredje indsatsområde lyder måske ikke så sexet, men er ekstremt vigtigt: Damage control og reparationsarbejde i kølvandet på krisen. Alle virksomheder har i de senere år gået så grueligt meget igennem. Frustration, utryghed og besparelser har blandet sig med uetisk adfærd, snitten hjørner og hovedrysten. Mange medarbejdere føler, at de nu har set arbejds-giverens sande ansigt – og oplevet, at der er forskel på, hvad der siges ved højtidelige lejlig-heder eller skrives på glittet papir, og hvad der i praksis gøres, når krisen kradser. Derfor er det en vigtig HR-opgave at rejse virksomheden op igen, genskabe korpsånd og engagement, slikke sårene efter afskedigelsesrunder – og hjælpe ledere og medarbejdere til at forstå – og ønske at bidrage til – hvordan virksomheden kan genfinde en plads i solen.”
”Derfor er det en vigtig HR-opgave at rejse virksomheden op igen, genskabe korpsånd og engagement, slikke sårene efter afskedigelsesrunder.”
– Professor Henrik Holt Larsen

Den seneste Cranet undersøgelse viste igen, at der fortsat er et stigende antal HR-chefer, der kommer med i den øverste topledelsesgruppe.
Hvad er det for en forskel, HR kan bidrage med, når de kommer med i selve den øverste topledelsesgruppe frem for ”blot” at være en støttefunktion lige under top-ledelsesgruppen?

”Svaret på dette kan klippes direkte ud af definitionen af, hvad HRM overhovedet er (i mod-sætning til tidligere tiders traditionelle personaleadministration og -udvikling, hvor man havde personalechefer og ikke HR-chefer eller -direktører). HRM handler ikke kun om at tiltrække, fastholde, udvikle og afvikle mennesker. Det handler om at integrere udvikling af personer og jobs med ledelse, organisation og strategi. Det handler om at udnytte menneskelig kompe-tence og engagement som en strategisk konkurrenceparameter – og ikke blot sende folk på kurser eller lave trivselsprogrammer. Det handler om at nedbryde skel mellem faggrupper og organisatoriske dele, så den strategiske musikalitet, helhedstænkning og erkendelse af ens eget bidrag til en samlet, kunde-/brugerdrevet opgaveløsning bliver dagligkost. Det handler om at skabe øjenkontakt til det omliggende samfund og enten via direkte samarbejde med vitale interessenter eller via mere bredspektrede dialoger med offentligheden (crowd sour-cing, brug af sociale medier) gøre sig til en ansvarlig samfundsborger med klar CSR-profil. Som det er blevet udtrykt: CSR without HR is PR.”
”Kort sagt: Er du HR-chef/-direktør og ikke en vissen personalechef, så må du forholde dig til selve definitionen af HRM, nemlig at HRM er en strategisk ledelsesdisciplin, der bidrager til at optimere samspillet mellem de forskellige typer af ressourcer, herunder de humane ressour-cer.”
”Det handler om at nedbryde skel mellem faggrupper og organisatoriske dele, så den strategiske musikalitet, helhedstænkning og erkendelse af ens eget bidrag til en samlet, kunde-/brugerdrevet opgaveløsning bliver dagligkost.”
– Professor Henrik Holt Larsen

Strategieksekvering har næsten altid været et vigtigt tema rundt omkring, men det ser ud som om ”strategieksekvering” i disse år er endnu mere på topledelsesagen-daen som et afgørende vinderkriterie.
Hvor ser du, at HR’s rolle i særdeleshed er i forbindelse med strategieksekvering, og hvad er det for nogle kompetencer/værktøjer, som HR har, og som i særlig grad er vigtige ved strategieksekveringen?

”Strategieksekvering handler om, at den helt konkrete problemløsning ude ved kunden minu-tiøst afspejler strategien, og her rummer HRM store muligheder. Uanset om en bank vil vende ryggen til uattraktive kundesegmenter, om håndteringen af indsatte i et fængsel skal ændres, om der skal indføres telemedicin i forhold til patienter i yderområder, om skolelærere skal være fysisk til stede på skolen i et længere tidsrum, om sagsbehandlingstider skal forkortes i en statslig styrelse, om plejetrængende ældre skal lære selv at tage støttestrømper på, frem for at vente på hjemmehjælperen, eller om borgerservice i kommuner skal være mere (eller mindre!) servicemindede, så kan man dykke ned i HR-værktøjskassen. Man skal tilføre ny kompetence, skabe engagement (måske i forhold til nye værdisæt), man skal måske rekrut-tere og udvælge nye profiler, man skal etablere en incitamentsstruktur, der motiverer medar-bejderne til at gå i en bestemt retning, man skal påvirke kultur, mindset og forventninger – og man skal etablere et beredskab for de mennesker, der pga. den nogle gange stærke orga-nisatoriske modvind ender i nødsporet. HR-arbejdet kommer dermed til at ligne en schwei-zerkniv: Man skal kunne lidt af det hele som HR-professionel.”
”Strategieksekvering handler om, at den helt konkrete problemløsning ude ved kunden minutiøst afspejler strategien, og her rummer HRM store muligheder.”
– Professor Henrik Holt Larsen

Efter finanskrisen er der rigtig mange virksomheder, som er i gang med at genop-finde deres kundefokus og give øget kundetilfredshed og kundeloyalitet topprioritet som en del af deres strategi, herunder skabe en mere kundeorienteret kultur.
Hvilke særlige HR-kompetencer eller HR-værktøjer ser du, at HR-funktionen kan bidrage med til at skabe mere kundeorienterede kulturer?

”Tidligere var HR (og især forgængeren, personaleadministration) kun til indvortes brug. Per-sonaleforhold handlede om at gøre noget for de mennesker, der var ansat, som man gerne ville ansætte. Hvad der foregik uden for virksomheden, var ikke ”mit bord”, kunne personale-chefen sige. ”Det har vi vel en salgs- og marketingafdeling til?”.
I en videnvirksomhed har man imidlertid øjenkontakt med kunden, brugeren, borgeren, klien-ten, eleven osv. Og inden for sundhedsområdet har man endda fysisk kontakt med ”kunden”, der her hedder patienten. Da det er en del af HR at beskæftige sig med den enkelte ansattes adfærd, ja, så er HR også med ude hos kunden, borgeren, patienten osv.
Når så tilmed – som vi ser overalt i disse år – den strategisk eller værdimæssige supertanker skal ændre kurs, skal HR også være med helt ude hos kunden. Et konkret eksempel: Som konsekvens af de besparelser, der rammer alle kommuner i disse år, skulle en stor kommune spare flere hundrede millioner og skære flere tusinde stillinger væk, alene inden for ældreple-jen. Det nye mantra var rehabilitering, hvor den enkelte borger bliver mere selvhjulpen – og selv lærer at tage støttestrømpen på, jf. ovenfor. En HR-partner i kommunen ville gerne have et hands-on indtryk af hjemmehjælpernes job og kørte med rundt på ruten et par dage. Det var lige før jul, og hun oplevede, at en hjemmehjælper sagde til en borger: ”Johannes, jeg ved jo, at du elsker ris a la mande. Jeg skal faktisk lave en stor portion til en julefrokost på tirsdag, så jeg kører lige forbi med lidt til dig også”. Dette er jo utrolig sødt tænkt, men hun ”saboterer” faktisk det nye paradigme (dvs. rehabilitering, hvor borgeren lærer at klare sig selv – og kommunen derfor sparer penge). Eksemplet er desværre uhyre velvalgt, for hvor-dan får man en ildsjæl, hvis hjerte banker for de svage, ældre medborgere til at ældre hjerte-rytme? (Uden sammenligning i øvrigt: Patienter med hjerteflimmer behandles jo ofte med elektriske stød, som sætter hjertet i stå, hvorefter man med nye stød genstarter det med en ny hjerterytme!).
Endnu et argument for, hvorfor HR skal være helt fremme i skoene, når det drejer sig om kundeservice og -loyalitet. Mange mener, at der er en kausal relation på følgende måde:
Stor kundetilfredshed  Stor medarbejdertilfredshed  Performance: Økonomisk gevinst. Andre tolker det på en anden måde: Stor medarbejdertilfredshed  Stor kun-detilfredshed  Performance: Økonomisk gevinst.
Frem for at slås om, hvilken af de to processer, der er ”rigtigst”, kan man jo vælge at spille på begge heste: Sørg for at optimere kunde- og medarbejdertilfredshed, så klinger det i kas-sen.”


”Frem for at slås om, hvilken af de to processer, der er ”rigtigst”, kan man jo væl-ge at spille på begge heste: Sørg for at optimere kunde- og medarbejdertilfreds-hed, så klinger det i kassen.”
– Professor Henrik Holt LarsenHenrik Holt Larsen er dr.merc. og professor i Human Resource Management ved CBS. Han har igennem årene haft forskningsophold ved universiteter i bl.a. USA, New Zealand, Norge, Portugal og Frankrig. Han er koordinator for den danske del af det internationale forskningsprojekt kaldet Cranet, som kortlægger HRM-strategi og -praksis ica. 50 lande. Senest er han aktuel med 2. udgaven af hans anerkendte bog ”Human Resource Management – Licence to work” og bogen ”Talent management – perspektiver, dilemmaer og praksis”.

Om intervieweren

Klaus Lund er stifter af og adm. direktør for Klaus Lund & Partnere og har mere end 25 års erfaring i konsulentbranchen bl.a. tidligere som stifter af og adm. direktør for ProMentor Management A/S. Klaus Lund er endvidere medforfatter til otte managementbøger om bl.a. kundeori-entering, Customer Relationship Management, Kvalitet og Human Res-source Management.

Om Klaus Lund & Partnere

Klaus Lund & Partnere er en konsulentvirksomhed med speciale i

Som konsulenter har vi stor organisatorisk empati til at designe kundeorienterings- og strategiim-plementeringsforløb, som rammer ”rigtigt”, og med vores store engagement og energi kan vi bi-drage til, at virksomheden ”flytter sig” markant.

Om Klaus Lund & Partnere

Klaus Lund & Partnere er en konsulentvirksomhed med speciale i

 • Strategiimplementering
 • Kundeorientering.

Opgaverne kan bl.a. være:

Strategiimplementering

Strategiudrulninger, revitalisering af strategiimplementeringen, øget handlekraft og eksekveringskultur, kulturforandringsprocesser mv.

Kundeorientering

Kundefokuseret ledelsesudvikling, kunde- og serviceorienteringstræning af samtlige medarbejdere, effekt af kundeanalyser, opbygning af Corporate Service Universities mv.
Som konsulenter har vi stor organisatorisk empati til at designe kundeorienterings- og strategiimplementeringsforløb, som rammer ”rigtigt”, og med vores store engagement og energi kan vi bidrage til, at virksomheden ”flytter sig” markant.
Se mere på www.klauslund.dk

Del på LinkedIn

4.500+ … har allerede tilmeldt sig

Modtag artikler

Gør som 4.500+ andre og få vores executive brief og om aktuelle trends, cases og erfaringer indenfor strategi-implementering og kundeorientering.