Del på LinkedIn

Det ny Danfoss – Sådan forvandlede Niels B. Christiansen landets største industrivirksomhed

af Klaus Lund, adm. direktør i kategorien Boganmeldelser


Niels Lundes nye bog er et ”must read”, fordi den ikke alene er en spændende turnaround historie om Danfoss, men også fordi der er mange faglige ”take aways”, som alle ledelser kan lade sig inspirere af.

Overordnet set er den nye bog ”Det ny Danfoss” en særdeles læseværdig bog, bl.a fordi:

  • Det er en overbevisende turnaround historie om en historisk succesfuld virksomhed, som var blevet for selvfed og ”indefra og ud tænkende”, og som derfor blev ekstra hårdt ramt, da finanskrisen kom.
  • Den aftvinger en helt særlig faglig respekt for Danfoss’ CEO Niels B. Christiansen og hans strategiske og eksekveringsmæssige dygtighed, idet man kommer langt dybere med på den rejse, han har taget Danfoss igennem, end vi hidtil har kunnet læse i pressen.
  • Det er interessant at læse om, hvor meget og hvordan kundeorientering som tema har fyldt i skabelsen af ”Det Nye Danfoss”.
  • Niels Lundes beskrivelse af ”Det ny Danfoss” er samtidig en yderst elegant genopfriskning af, hvad skarp strategisk tænkning er, når det er bedst, og hvordan det udøves i virkeligheden og med fine koblinger til kendte strategimodeller.
  • Selvom Danfoss er en global virksomhed med 24.000 ansatte, der servicerer kunder i over 100 lande, så er der god ledelsesmæssig inspiration at hente for alle ledelser om strategisk tænkning, kundeorientering og strategieksekvering i praksis.
  • Vi bliver også taget grundigt med på, hvor hård og næsten livstruende krisen på et tidspunkt var for Danfoss, som sagde farvel til over 7.000 ansatte og i 2009 havde et underskud på 1,7 mia. kr. før skat.
  • Som forfatteren, Niels Lunde, skriver et sted i bogen, så gennemgik Danfoss på halvandet år flere og dybere forandringer, end man havde gjort i de foregående 75 år af virksomhedens historie.

Det er en bog om Danfoss’ turnaround og den nye ”Core & Clear” strategi
”Det ny Danfoss” er skrevet af Børsens chefredaktør Niels Lunde. Han lægger selv meget vægt på, at det er en bog om Danfoss’ strategi og ikke en historiebeskrivelse om Danfoss eller et personportræt af Niels B. Christiansen. Formålet har været at beskrive de strategiske overvejelser samt strategiske tilvalg og fravalg, som ledelsen har været igennem samtidig med, at de uventet blev ramt af finanskrisen.

Generationsskiftet i Danfoss
Niels B. Christiansen blev oprindeligt ansat i Danfoss i 2004 som medlem af direktionen. I 2006 blev han udnævnt til viceadministrerende direktør, og 1. juli 2008 blev det meldt ud, at Danfoss nu ville lave et generationsskifte, hvor Jørgen Mads Clausen ville træde tilbage fra CEO rollen. Niels B. Christiansen skulle officielt overtage posten lige efter Jørgen Mads Clausens 60-års fødselsdag i september samme år. Timingen, som ingen viste den 1. juli 2008, endte med at være ugen efter Lehmann Brothers konkurs og dermed starten på finanskrisen. Denne hændelse var mildest talt med til at give den nyudnævnte CEO nogle helt særlige udfordringer.
Om Niels B. Christiansen
Selvom bogen ikke er et personportræt af Niels B. Christiansen, så er der dog en kort omtale af hans karriere. Han er uddannet civilingeniør med et afsluttet studiekaraktergennemsnit på 12,2 på 13-skalaen – så vidt vides det højeste nogensinde. Da han senere tog en MBA på INSEAD, var han årets bedste. Tidligere har han været ansat hos McKinsey & Co, Hilti og GN Store Nord.

Kort tid efter udnævnelsen til CEO i Danfoss hentede Niels B. Christiansen et nyt direktionsmedlem udefra ind i organisationen, nemlig Kim Frausing, som han kendte fra sin tid i Hilti. Disse 2 kørte så et meget væsentligt parløb om hele den nye ”Core & Clear” strategi, som bogen handler om.

Eksempler på nogle spændende temaer i bogen
Den boganmeldelses formål er ikke at beskrive eller referere Danfoss’ turnaround proces og nye strategi, idet det bedst læses i bogen. Jeg vil dog godt fremhæve et par spændende temaer, budskaber og ”værktøjer”, som er omtalt undervejs i bogen som en ekstra appetitvækker på at læse denne bog.
Det er vigtigt at bemærke, at bogen både handler om tilblivelsen og eksekveringen af den nye ”Core & Clear” strategi og så samtidig finanskrisehåndtering i lange baner, hvor finanskrisens rolle bidrog til at skabe en endnu mere åbenlys ”burning platform” for de enorme forandringer, Danfoss kom til at gennemgå.

Tabuerne på bordet
Et af de – synes jeg – inspirerende elementer fra den tidlige del af Danfoss’ turnaround proces var den inspiration, topledelsen fik undervejs fra professor Jean-Francois Manzoni fra ledelsesskolen IMD i Schweiz, nemlig at få tabuerne på bordet. Dette kaldte professoren jagten på de ”døde elge”. Døde elge blev defineret som nogle temaer, som vi alle har en mening om; store temaer som vi ikke taler om. Vi ved, de er der, og vi ønsker at gøre noget ved dem.

I den måde, som Niels Lunde beskriver Niels B. Christiansens og Kim Frausings holdning til at få skabt platformen for forandringerne, er de hele vejen igennem gennemsyret af, at det handler om at være hudløst ærlige i situationsbeskrivelsen og sikre en fælles opfattelse og ”alignment” hos alle i organisationen om de udfordringer, man stod over for.

Det gjaldt f.eks. om at sætte ord på forholdet til kunderne, som alle på den ene side var enige om var vigtigt, men som ikke i Danfoss’ udprægede ingeniørkultur var blevet prioriteret højt nok. Andre tabuer handlede om ikke-lønsomme forret-ninger/forretningsområder, som ledelsen i mange år havde tilladt, ligesom der var tabuer om stabsfunktionerne i Global Services og HR, som kom tydeligt frem i lyset.

Strategiimplementeringens 3 faser
Implementeringen af Danfoss’ nye strategi ”Core & Clear” får man fra starten delt op i 3 faser, nemlig:
Fase 1: Get the Basics Right
Fase 2: Get Going
Fase 3: Going Great.
Denne opdeling i faser er der i bogen redegjort særdeles fint for, og når jeg i min anmeldelse af bogen her fremhæver dette tema, så er det, fordi jeg tror, mange virksomheder kan lære meget af at have endnu mere fokus på at få styr på ”the basics”.

Fra “Mission” formulering til “Our Promise” formulering
Et andet inspirerende tema i bogen handler om, hvordan Niels B. Christiansen lagde meget vægt på, hvordan man kunne arbejde med formuleringen og kommunikationen af de overordnede elementer i strategien, herunder var han meget optaget af at ændre den klassiske ”Mission” statement til nogle sætninger, der skulle hedde ”Our Promise”, idet han var bange for at det klassiske ”Mission” statement nemt kunne blive for indad skuende. Han ønskede jo netop at gøre Danfoss langt mere kunde- og markedsorienteret. Ved at bruge begrebet ”Our Promise” sikrede han sig, at beskrivelserne af det, virksomheden var til for, ville rette sig imod det, man ville love kunderne/markedet.

Tilsvarende ændrede man også den klassiske overskrift med ”Værdier” til noget, som var endnu mere sigende for, hvad det drejede sig om, nemlig ”Our Behavior”.

Resultaterne af ”Det ny Danfoss”
Afslutningsvis i denne anmeldelse af ”Det ny Danfoss” er det også på sin plads lige at omtale resultatudviklingen i Danfoss.

Der er ingen tvivl om, at det har været en overbevisende turnaround. Når omsætningsvæksten ser ud til at have stået i stampe, skal man dog lige erindre, at der er solgt en række forretningsenheder fra, hvor man ikke enten var eller vurderede, at man kunne blive nr. 1 eller 2 på sit marked. Der er dog heller ikke nogen tvivl om, at det næste, der skal bevises i Danfoss, er, at man kan vækste virksomheden.

Boganmelderens efterfølgende refleksioner
Som anmelder af denne bog og for egen regning giver bogen ”Det ny Danfoss – sådan forvandlede Niels B. Christiansen landets største industrivirksomhed” anledning til en refleksion om Niels B. Christiansens videre færd i erhvervslivet. Niels B. Christiansen er i dag kun 49 år og har siddet i bl.a. A.P. Møller Maersks bestyrelse siden 2014. Bogen giver så dybt et indblik i, hvordan Niels B. Christiansen både tænker strategisk uhyre skarpt, og hvordan han forstår strategieksekveringens kunst. Hvis Niels B. Christiansen om et antal år bliver Niels Smedegaard Andersens afløser på Esplanaden, så vil det for dem, som har læst bogen, være endnu mere åbenlyst hvorfor.niels-lunde-pic

Niels Lunde (1962) er uddannet cand. scient. pol. fra Aarhus Universitet og har iagttaget dansk erhvervsliv i mere end 25 år. Han startede karrieren som assistent for direktionen i Dansk Arbejdsgiverforening og har senere været erhvervsredaktør, ansvarshavende chefredaktør og direktør på Berlingske Tidende samt er-hvervskommentator på Politiken.
Niels Lunde er i dag chefredaktør på Børsen. Han har gennemført en række lederuddannelser, bl.a. Senior Managementprogrammet hos den norske Orkla-koncern. Han er medlem af advisory boardet ved Institut for Ledelse, Politik og Filosofi på Copenhagen Business School og forfatter til en række anmelderroste bøger, bl.a. biografien om Mærsk-chefen Nils Smedegaard Andersen (2008) og bestselleren Miraklet i LEGO (2012).

Del på LinkedIn

4.500+ … har allerede tilmeldt sig

Modtag artikler

Gør som 4.500+ andre og få vores executive brief og om aktuelle trends, cases og erfaringer indenfor strategi-implementering og kundeorientering.