Løsninger

Forside / Løsninger

Løsninger

Klaus Lund & Partnere har tre rådgivningsområder:

Med udgangspunkt i ovenstående kompetenceområder er det vores ambition hele tiden at være blandt de ypperligste til at hjælpe ledelser med at tilrettelægge, styre og facilitere forandrings- og organisationsudviklingsforløb, hvor resultaterne kan måles, og effekten ses på bundlinjen.

Eksempler på opgavetyper

Kundeorientering:
Øget toplinje igennem øget kundefokus
Når man ønsker at øge omsætningen igennem at sætte systematisk fokus på kunderne og kundetilfredsheden.

Læs mere

Organisatorisk implementering
Når man bredt ønsker at sætte fokus på øget kundeorientering, kundetilfredshed og kundeloyalitet og har erkendt, at det ikke kan gøres ved en quick fix løsning, men at det kræver en vedholdende indsat over tid.

Læs mere

Customer Experience Management
Når man ønsker at bringe virksomheden op på next level af kundetilfredshed igennem bl.a. at arbejde med betydningen af de emotionelle kundeoplevelser, serviceringen af kunderne i alle Touch Points og en mere systematisk ”Voice of the Customer” strategi.

Læs mere

Customer Experience Management – Design og udvikling af kundeoplevelsen
Når man specifikt ønsker at arbejde med at udvikle og forny selve kundeoplevelsen.

Læs mere

Kundeanalyser – review og revitalisering
Når man gerne vil have mere effekt og forbedringsresultater ud af kundeanalyserne. Vi tilbyder assistance til at øge anvendelses- og implementeringsgraden af eksisterende kundeanalyser.

Læs mere

Service Excellence forløb
Når virksomheden ligger i den høje ende med kundetilfredshed og vil være endnu bedre og samtidig undgå begyndende ”selvtilfredshed”.

Læs mere

Kundefokuseret LEAN
Når man ønsker en overbygning til den basale LEAN med fokus på et kundeorienterings mind-set i LEAN arbejdet, herunder fokus på adfærdsdimensionen i alle Touch Points.

Læs mere

Interne kunder
Når back office og interne supportfunktioner ønsker at arbejde med at betragte organisationen som deres kunder.

Læs mere

Executive sparring
Når man ønsker 1:1 topledelses sparring om strategiimplementerings issues eller second opinion på strategiimplementeringsoplæg, som egen organisation har udarbejdet.

Læs mere

Fokuserede STOP kundeafgangsforløb
Når virksomheden har alt for stor kundeafgang/churn og ønsker en målrettet og fokuseret her og nu indsats for at bringe dette ned.

Læs mere

Strategiimplementering:
Strategi lancering og kommunikation
Når der er behov for at få virksomhedens strategi lanceret og kommunikeret til hele organisationen, herunder en ”pædagogisering” af strategien og evt. træning af lederne i at formidle strategien.

Læs mere

Strategiimplementeringsprocesser
Når man står med en SAMLET ny strategi eller en DEL-strategi, som både skal formidles, rulles ud i og forankres i organisationen, herunder de kultur- og adfærdsmæssige forandringer strategien kræver.

Læse mere

Strategiimplementerings kompetencer
Når man ønsker at øge strategiimplementerings kompetencerne i virksomheden og dermed få mere effektfulde strategiimplementeringer.

Læs mere

Mobiliseringsledelse
Når der er brug for at øge handlekraften og tempoet, hvormed strategierne implementeres, herunder en øget ”sense of urgency” forståelse og adfærd hos lederne.

Læs mere

Executive sparring
Når man ønsker 1:1 topledelses sparring om strategiimplementerings issues eller second opinion på strategiimplementeringsoplæg, som egen organisation har udarbejdet.

Læs mere

Uddannelser og kurser:
Kundefokuseret ledelse – workshop
Når man ønsker at tilføre virksomhedens ledere et fælles sprog og en fælles værktøjskasse omkring det at arbejde med kundeorientering.

Læs mere

Træning i kunde - og serviceorientering af medarbejdere
Når medarbejderne skal trænes til i holdninger og adfærd at være mere service- og kundeorienterende. Vi tilbyder både at udvikle service- og kundeorienteringskoncepter, ligesom vi kan tilbyde en Train the Trainer af ledere i virksomheden.

Læs mere

Masterclass i Customer Experience Management
Master class’ens indhold, eksempler og cases er tilrettelagt for store og mellemstore virksomheder.
For at sikre den rigtige deltagerkreds er der et krav om, at deltagernes virksomhed skal have minimum 100 medarbejdere.

Læs mere

Foredrag om kundeorientering
Hvis virksomheden ønsker et inspirationsindlæg/foredrag om f.eks.: ‘Strategiimplementering i praksis’, ‘Strategiimplementerings kompetencer som et Must Win Battle’ eller ‘Vækst i toplinjen igennem øget kundefokus’.

Læs mere

Foredrag om strategiimplementering
Hvis virksomheden ønsker et inspirationsindlæg/foredrag om f.eks.: ‘Strategiimplementering i praksis’, ‘Strategiimplementerings kompetencer som et Must Win Battle’ eller ‘Vækst i toplinjen igennem øget kundefokus’.

Læs mere

Corporate Service Universities
Når virksomheden ønsker at lave et kvantespring i at kompetenceudvikle ledere og medarbej-dere inden for alt, som har med kunde- og serviceorientering at gøre samtidig med, at man ønsker at synliggøre, at man har denne fokus.

Læs mere

executive-brief-eksempler-150px

Executive brief

Tilmeld dig vores executive brief og modtag 5-6 artikler årligt omkring aktuelle trends, cases og erfaringer indenfor strategi-implementering og kundeorientering.

Du er nu tilmeldt Executive Brief